Treningi umiejętności społecznych i komunikacyjnych TUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele:

  • Dostarczenie asertywnych i prospołecznych sposobów wyrażania emocji w relacjach społecznych
  • Pogłębianie rozumienia siebie i swoich przeżyć
  • Nauka sposobów radzenia sobie ze stresem
  • Dostarczenie informacji o mocnych stronach i indywidualnych zasobach uczestników
  • Trening umiejętności komunikacyjnych kluczowych dla relacji społecznych
  • Pogłębianie rozumienia zasad panujących w środowisku rówieśniczym i szkolnym
  • Wzmacnianie indywidualnych kompetencji uczestników

61 Responses to Treningi umiejętności społecznych i komunikacyjnych TUS