Dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy na konsultacje specjalistyczne oraz na zajęcia terapeutyczne lub wspomagające rozwój i umiejętności

 • Wspomaganie rozwoju małych dzieci-kompleksowa opieka terapeutyczna
 • Indywidualna stymulacja słuchu K. Johansena -IAS
 • Terapia dysleksji i zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego
 • Indywidualne lub grupowe zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci z ryzykiem dysleksji oraz dla osób z dysleksją
 • Trening czytania dla dzieci i młodzieży
 • Treningi ortograficzne
 • Warsztaty pisarskie dla dzieci i młodzieży
 • Treningi uwagi i pamięci dla dzieci i młodzieży z nadruchliwością, ADHD
 • Przedegzaminacyjne treningi uwagi i pamięci
 • Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych dla dzieci nieśmiałych, lękliwych, wycofujących się z kontaktu -TUS
 • Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych dla dzieci i młodzieży z nadruchliwością i zaburzeniami uwagi- TUS
 • Trening umiejętności społecznych dla młodzieży- TUS
 • Gimnastyka korekcyjną dla dzieci i młodzieży- indywidualną lub w małych grupach
 • Zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne
 • Terapia ręki (usprawnianie manualne)
 • Dogoterapia
 • Zajęcia języka angielskiego dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się
 • Wakacyjne warsztaty dla dzieci