Treningi wakacyjne TUS i TP

Wakacyjny Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

  • przypominający najważniejsze umiejętności potrzebne w kontaktach z rówieśnikami

16-27 sierpnia 2019 r.

—————————————————————————————-

Wakacyjny Turnus Terapii Ręki (TR)

  • Poprawa precyzji i płynności ruchów ręki
  • Kurs ładnego kreślenia
  • Notatki słowno-obrazowe
  • Codzienne zajęcia plastyczne

19-29 sierpnia 2019 r.