Szkolenia

Szkolenia dostosowane do potrzeb

Oferta szkoleń psychologicznych

 1. Rozwój psychiczny dziecka.
 2. Wpływ procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie i uczenie się dzieci.
 3. Zaburzenia emocjonalne u dzieci.
 4. Zaburzenia adaptacyjne. Lęk przed separacją w dzieciństwie.
 5. Zaburzenia odżywiania w dzieciństwie.
 6.  Mały geniusz- jak rozwijać spostrzeżenia, uwagę, pamięć i zdolności twórcze dziecka.
 7.  Gotowość szkolna. Właściwości rozwoju dzieci 5,,7-letnich.
 8. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) .
 9. Całościowe zaburzenia rozwoju: autyzm, Zespół Aspergera.
 10. Agresja- droga na skróty.
 11. Trudne zachowania dzieci- skrzynka z narzędziami dla rodziców i nauczycieli.
 12. Specyficzne trudności w uczeniu się.
 13. Rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży.
 14. Skuteczne usprawnianie manualne(terapia ręki).
 15. Zaburzenia odżywiania okresu dorastania.
 16. Zaburzenia zachowania.
 17. Rodzic na medal

Oferta szkoleń w zakresie rozwoju mowy

 1. Stymulacja rozwoju mowy małego dziecka.
 2. Moje dziecko słyszy ale nie przychodzi-zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia SI czy wola dziecka?
 3. Czynności fizjologiczne w obrębie narządu mowy- karmienie, żucie , połykanie i ich wpływ na wymowę.
 4. Zabawy usprawniające motorykę narządu mowy.
 5. Gdy dziecko oddycha przez usta- postępowanie diagnostyczne i ćwiczenia.
 6. Opóźnienie rozwoju mowy- logopedyczne i psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem.
 7. Niepłynność mówienia u dzieci.
 8. Mutyzm wybiórczy.
 9. Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego ( dysfazja dzieci).
 10. Umiejętności komunikacyjne dziecka z Zespołem Aspergera
 11. Stymulacja rozwoju komunikacji osób z autyzmem.
 12. Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój mowy i uczenie się.
 13. Kompleksowa terapia dziecka z rozszczepem podniebienia.
 14. Rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami zachowania.
 15. Stymulacja umiejętności fonologicznych dzieci 5- i 6- letnich.
 16. Rozwijanie umiejętności językowych dzieci i nastolatków z dysleksją.